Οι πρόεδροι

Το χωριό διοικούνταν από το κοινοτικό συμβούλιο, από το 1998 αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Κοζάνης. Οι κατά καιρούς διατελέσαντες πρόεδροι του είναι: Θ.Παπαδόπουλος, Α.Τσοπουρίδης, Χατζηγεωργιάδης Σάββας, Χαρίλαος Πεκρίδης, Γεώργιος Αμοιρίδης, Νικόλαος Ελευθεριάδης, Θεόδωρος Ζυμπάς, Θέμης Τουμπουλίδης, Παναγιώτης Λαφαζανίδης, Λάζαρος Μπατζής, Παναγιώτης Τσανίδης, Ιωάννης Χριστοφορίδης, Στυλιανός Αρουτσίδης και Θεοδωρίδης Θεόδωρος.

Πηγή: Ιστοσελίδα συλλόγου